صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Elettrotreni > ETR470 > ETR>ETR470>Trenitalia

آخرين نظرات - ETR>ETR470>Trenitalia
FS_ETR470_01_Milano_Greco_Pirelli_(101).JPG
ETR 470.01678 مشاهدهDestroyer 22.411/27/12 at 18:03simorusso96: bello!!! :-D
FS_ETR470_04_Milano_Greco_Pirelli_(101).JPG
ETR 470.04619 مشاهدهDestroyer 22.410/30/11 at 12:04Pasky: Bella foto! questo comunque e il treno 1 il 4 e d...
FS_ETR470_07_Rodi_Fiesso_(101).jpg
ETR470.07596 مشاهدهGigi06/05/11 at 21:48Gigi: Venerdì girava anche il N.05 SBB ;-)
FS_ETR470_07_Rodi_Fiesso_(101).jpg
ETR470.07596 مشاهدهGigi06/05/11 at 21:08Mr Benf: Visto oggi a Desio con qualcosa come 1 ora e 20 di...
FS_ETR470_08_Balerna_(102).jpg
ETR470.08652 مشاهدهLibeRFI10/19/10 at 15:26giacomo: Bella foto Libe.... i testa coda sono i mie prefer...
FS_ETR470_04_Ambri_Piotta_(101).jpg
ETR470 04514 مشاهدهE 40208/01/10 at 21:52Paolo Fanelli: Grande il macchinista
FS_ETR470_04_Ambri_Piotta_(101).jpg
ETR470 04514 مشاهدهE 40207/18/10 at 10:57E 402: Grazie ;-)
FS_ETR470_07_Giornico_(101).JPG
ETR 470.07705 مشاهدهE 40207/18/10 at 08:48Niki90: Aggiungerei il fatto che è un brevetto italiano......
FS_ETR470_04_Ambri_Piotta_(101).jpg
ETR470 04514 مشاهدهE 40207/18/10 at 02:29Francesco 86: Belloo!!
FS_ETR470_07_Giornico_(101).JPG
ETR 470.07705 مشاهدهE 40207/18/10 at 02:22Francesco 86: Dalla serie........ già visto, già fotografato, gi...
FS_ETR470_07_Giornico_(101).JPG
ETR 470.07705 مشاهدهE 40207/16/10 at 21:42STE: il numero del treno e' 7 ;-)...l'ho sogna...
FS_ETR470_07_Giornico_(101).JPG
ETR 470.07705 مشاهدهE 40207/16/10 at 21:35E 402: è 7 il 4 mi pare sia SBB
FS_ETR470_07_Giornico_(101).JPG
ETR 470.07705 مشاهدهE 40207/16/10 at 21:04Cpt Luca: Deciditi ferdi se è 07 o 04!
 
13 فايل در 1 صفحه

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.