صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Carrozze passeggeri > Carrozze Speciali > Carrozze di servizio e di sperimentazione > Carrozze UTMR

عنوان  +   - 
نام فايل  +   - 
تاريخ  +   - 
محل قرار گيري  +   - 
IMG_13688.jpg
Bagagliaio UTMR appena consegnato164 مشاهدهErnesto
niki90p1000896yh5.jpg
Bagagliaio UIC-Z D UTMR272 مشاهدهNiki90
IMG_0281.jpg
Bagagliaio sperimentale FIFTH260 مشاهدهErnesto
IMG_3196.jpg
Bagagliaio serie D senza carenature262 مشاهده
IMG_11308.jpg
Bagagliaio serie D di UTMR - Sperimentazione165 مشاهدهErnesto
IMG_6677.jpg
Bagagliaio serie D della UTMR appena pellicolato219 مشاهدهErnesto
IMG_3978.jpg
Bagagliaio serie D241 مشاهده
IMG_11773.jpg
Bagagliaio RFI Sperimentazione231 مشاهدهErnesto
IMG_11967.jpg
bAGAGLIAIO PV Train222 مشاهدهErnesto
niki90p1000898ow4.jpg
Bagagliaio Gran Comfort D UTMR244 مشاهدهNiki90
IMG_16778.jpg
Bagagliaio genreatore emergenza a turbina UTMR D 61 83 95 90 113-4223 مشاهدهErnesto
IMG_11305.jpg
Bagagliaio generatore d'emergenza a turbina217 مشاهدهErnesto
IMG_1799.jpg
Bagagliaio generatore d'emergenza a turbina261 مشاهدهErnesto
EI_61 83 95 90 113-4 D_IMG_35413.jpg
Bagagliaio generatore a turbina, 61 83 95-90 113-4 D281 مشاهدهErnesto
EI_61 83 95 90 118-3 D_IMG_35412.jpg
Bagagliaio generatore a turbina 61 83 95-90 118-3 D466 مشاهدهErnesto
IMG_8650.jpg
Bagagliaio FIFTH301 مشاهدهErnesto
IMG_0284.jpg
Bagagliaio FIFTH257 مشاهدهErnesto
IMG_11217.jpg
Bagagliaio con generatore di emergenza a turbina283 مشاهدهErnesto
IMG_32845.jpg
Bagagliaio 61 83 95-90 115-9 D221 مشاهدهErnesto
EI_61 83 95 90 107-6 D_IMG_35411.jpg
Bagagliaio 61 83 95-90 107-6 D "FIFTH"312 مشاهدهErnesto
EI_61 83 95-90 100-1 D_IMG_39336.jpg
Bagagliaio 61 83 95-90 100-1 D595 مشاهدهErnesto
IMG_26062.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 118-3 D con generatore emergenza a turbina370 مشاهدهErnesto
IMG_32836.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 110-0 D174 مشاهدهErnesto
IMG_32837.jpg
Bagagliaio 51 83 95 90 117-7 D167 مشاهدهErnesto
EI_50 83 95 98 015-4 D_IMG_35410.jpg
Bagagliaio 50 83 95-98 015-4 D UTMR308 مشاهدهErnesto
IMG_32846.jpg
Bagagliaio 50 83 95 98 102-2 D216 مشاهدهErnesto
IMG_16776.jpg
Bagagliaio "FIFTH" UTMR D 61 83 95 90 107-6179 مشاهدهErnesto
 
97 فايل در 2 صفحه 2

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.