صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Carrozze passeggeri > Carrozze Speciali > Carrozze di servizio e di sperimentazione > Carrozze UTMR

عنوان  +   - 
نام فايل  +   - 
تاريخ  +   - 
محل قرار گيري  +   - 
IMG_11776.jpg
Marcatura di un bagagliaio RFI Sperimentazione167 مشاهدهErnesto
IMG_11775.jpg
Marcature di un bagagliaio RFI Sperimentazione151 مشاهدهErnesto
IMG_11774.jpg
Marcatura di un bagagliaio RFI Sperimentazione167 مشاهدهErnesto
IMG_11742.jpg
dettaglio livrea bagagliaio "generatore emergenza a turbina"258 مشاهدهErnesto
IMG_11741.jpg
Dettaglio della livrea del bagagliaio "generatore d'emergenza a turbina"270 مشاهدهErnesto
IMG_0283.jpg
Carrello Bagagliaio FIFTH255 مشاهدهErnesto
IMG_0284.jpg
Bagagliaio FIFTH256 مشاهدهErnesto
IMG_0285.jpg
Marcatura del bagagliaio FIFTH179 مشاهدهErnesto
IMG_0286.jpg
Logo UTMR215 مشاهدهErnesto
IMG_0287.jpg
Dettagli bagagliaio FIFTH188 مشاهدهErnesto
IMG_0280.jpg
Logo sul bagagliaio FIFTH312 مشاهدهErnesto
IMG_0281.jpg
Bagagliaio sperimentale FIFTH258 مشاهدهErnesto
IMG_11305.jpg
Bagagliaio generatore d'emergenza a turbina217 مشاهدهErnesto
IMG_11307.jpg
Bagagliaio Z serie D di UTMR- Sperimentazione180 مشاهدهErnesto
IMG_11308.jpg
Bagagliaio serie D di UTMR - Sperimentazione165 مشاهدهErnesto
IMG_11217.jpg
Bagagliaio con generatore di emergenza a turbina283 مشاهدهErnesto
IMG_9392.jpg
RFI Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze212 مشاهدهErnesto
IMG_9393.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze323 مشاهدهErnesto
IMG_9395.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze252 مشاهدهErnesto
IMG_9396.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze289 مشاهدهErnesto
IMG_9397.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze207 مشاهدهErnesto
IMG_9398.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze - marcatura228 مشاهدهErnesto
IMG_8650.jpg
Bagagliaio FIFTH301 مشاهدهErnesto
IMG_6677.jpg
Bagagliaio serie D della UTMR appena pellicolato219 مشاهدهErnesto
IMG_3978.jpg
Bagagliaio serie D241 مشاهده
IMG_3196.jpg
Bagagliaio serie D senza carenature262 مشاهده
68768776.jpg
Bagagliaio UTMR Firenze in livrea XMPR475 مشاهده
 
97 فايل در 2 صفحه 2

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.