صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Carrozze passeggeri > Carrozze Speciali > Carrozze di servizio e di sperimentazione > Carrozze UTMR

عنوان  +   - 
نام فايل  +   - 
تاريخ  +   - 
محل قرار گيري  +   - 
IMG_20230.jpg
UTMR D 61 83 95 90 115-9206 مشاهدهErnesto
IMG_26062.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 118-3 D con generatore emergenza a turbina377 مشاهدهErnesto
IMG_26936.jpg
Bagagliaio UTMR con celle fotovoltaiche 61 83 95 90 100-1 D232 مشاهدهErnesto
IMG_3196.jpg
Bagagliaio serie D senza carenature269 مشاهده
IMG_32836.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 110-0 D182 مشاهدهErnesto
IMG_32837.jpg
Bagagliaio 51 83 95 90 117-7 D176 مشاهدهErnesto
IMG_32845.jpg
Bagagliaio 61 83 95-90 115-9 D230 مشاهدهErnesto
IMG_32846.jpg
Bagagliaio 50 83 95 98 102-2 D228 مشاهدهErnesto
IMG_3978.jpg
Bagagliaio serie D249 مشاهده
IMG_6677.jpg
Bagagliaio serie D della UTMR appena pellicolato227 مشاهدهErnesto
IMG_8650.jpg
Bagagliaio FIFTH309 مشاهدهErnesto
IMG_9392.jpg
RFI Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze219 مشاهدهErnesto
IMG_9393.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze334 مشاهدهErnesto
IMG_9395.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze257 مشاهدهErnesto
IMG_9396.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze298 مشاهدهErnesto
IMG_9397.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze217 مشاهدهErnesto
IMG_9398.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze - marcatura236 مشاهدهErnesto
Immagine 2435.jpg
vettura treno diagnostico234 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2438.jpg
vettura treno diagnostico192 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2439.jpg
Carrozza treno diagnostico a Firenze c.m.252 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2440.jpg
Carrozza treno diagnostico a Firenze c.m.245 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2633.jpg
Carrozza umtr al C.D.S.241 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2637.jpg
Carrozza umtr al C.D.S.233 مشاهدهdiesel 445
niki90p1000896yh5.jpg
Bagagliaio UIC-Z D UTMR285 مشاهدهNiki90
niki90p1000898ow4.jpg
Bagagliaio Gran Comfort D UTMR251 مشاهدهNiki90
PV_TRAIN_61_83_95-90_104-3_I-FS_D.jpg
Carrozza UTMR PV TRAIN834 مشاهدهmarco75rm
RFI_Carrozze_speciali_Livorno_(101).jpg
Vettura con Generatore Emergenza a Turbina - DISQS Firenze1102 مشاهدهGracampar
 
97 فايل در 2 صفحه 2

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.