صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Carrozze passeggeri > Carrozze Speciali > Carrozze di servizio e di sperimentazione > Carrozze UTMR

عنوان  +   - 
نام فايل  +   - 
تاريخ  +   - 
محل قرار گيري  +   - 
IMG_20230.jpg
UTMR D 61 83 95 90 115-9204 مشاهدهErnesto
IMG_26062.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 118-3 D con generatore emergenza a turbina371 مشاهدهErnesto
IMG_26936.jpg
Bagagliaio UTMR con celle fotovoltaiche 61 83 95 90 100-1 D229 مشاهدهErnesto
IMG_3196.jpg
Bagagliaio serie D senza carenature264 مشاهده
IMG_32836.jpg
Bagagliaio 61 83 95 90 110-0 D176 مشاهدهErnesto
IMG_32837.jpg
Bagagliaio 51 83 95 90 117-7 D169 مشاهدهErnesto
IMG_32845.jpg
Bagagliaio 61 83 95-90 115-9 D223 مشاهدهErnesto
IMG_32846.jpg
Bagagliaio 50 83 95 98 102-2 D218 مشاهدهErnesto
IMG_3978.jpg
Bagagliaio serie D243 مشاهده
IMG_6677.jpg
Bagagliaio serie D della UTMR appena pellicolato221 مشاهدهErnesto
IMG_8650.jpg
Bagagliaio FIFTH302 مشاهدهErnesto
IMG_9392.jpg
RFI Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze213 مشاهدهErnesto
IMG_9393.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze325 مشاهدهErnesto
IMG_9395.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze253 مشاهدهErnesto
IMG_9396.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze293 مشاهدهErnesto
IMG_9397.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze212 مشاهدهErnesto
IMG_9398.jpg
Carrozza ex-bagagliaio con generatore a turbina per emergenze - marcatura230 مشاهدهErnesto
Immagine 2435.jpg
vettura treno diagnostico229 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2438.jpg
vettura treno diagnostico188 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2439.jpg
Carrozza treno diagnostico a Firenze c.m.247 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2440.jpg
Carrozza treno diagnostico a Firenze c.m.240 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2633.jpg
Carrozza umtr al C.D.S.236 مشاهدهdiesel 445
Immagine 2637.jpg
Carrozza umtr al C.D.S.226 مشاهدهdiesel 445
niki90p1000896yh5.jpg
Bagagliaio UIC-Z D UTMR273 مشاهدهNiki90
niki90p1000898ow4.jpg
Bagagliaio Gran Comfort D UTMR245 مشاهدهNiki90
PV_TRAIN_61_83_95-90_104-3_I-FS_D.jpg
Carrozza UTMR PV TRAIN827 مشاهدهmarco75rm
RFI_Carrozze_speciali_Livorno_(101).jpg
Vettura con Generatore Emergenza a Turbina - DISQS Firenze1080 مشاهدهGracampar
 
97 فايل در 2 صفحه 2

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.