صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Elettrotreni > ETR480
آخرين ارسال شده ها - ETR480
FS_ETR480_40_Solopaca_(101).jpg
ETR480, treno 40, livrea Trenitalia.com703 مشاهدهErnestoدسامبر 13, 2010
FS_ETR480_32_Pisciotta_(101).jpg
ETR480 da Reggio Calabria in transito a Pisciotta-Palinuro723 مشاهدهErnestoسبتامبر 27, 2008
FS_ETR480_32_Figline_Valdarno_(101).jpg
ES9390 da Roma per Venezia S.L. in transito poco prima di Figline487 مشاهدهGracamparسبتامبر 09, 2008
FS_ETR480_36_Figline_Valdarno_(101).jpg
ETR480 Tbiz per l'ES9391 da Venezia Santa Lucia per Roma T.ni522 مشاهدهGracamparسبتامبر 09, 2008
FS_ETR480_36_Battipaglia_Terme_(101).jpg
ETR480 36453 مشاهدهAndrea Zaratinآگوست 29, 2008
FS_ETR480_31_Verona_Parona_(101).jpg
ES9311 Bolzano-Roma709 مشاهدهLucaآگوست 16, 2008
FS_ETR480_29_Montaguto_(101).jpg
ETR480 treno29618 مشاهدهsimoneجون 29, 2008
FS_ETR480_39_Pomezia_(101).jpg
Etr480 39489 مشاهدهMarioTreniجون 09, 2008
FS_ETR480_33_Torricola_(101).jpg
ETR 480 T-BIZ480 مشاهدهmarco75rmمي 07, 2008
FS_ETR480_38_Roma_Termini_(101).jpeg
ETR480.38756 مشاهدهdany93آپريل 28, 2008
FS_ETR485_41_Torricola_(101).jpg
ETR485.41 T-BIZ464 مشاهدهmarco75rmآپريل 26, 2008
FS_ETR480_39_Bassano_in_Taverina_(101).jpg
ETR 480 T-BIZ681 مشاهدهmarco75rmآپريل 10, 2008
FS_ETR480_39_Torricola_(101).jpg
ETR 480 T-BIZ424 مشاهدهmarco75rmآپريل 03, 2008
FS_ETR480_33_Torricola_(102).jpg
ETR 480.33 T-BIZ373 مشاهدهmarco75rmمارس 25, 2008
FS_ETR480_33_Portici_(101).jpg
ETR480 33489 مشاهدهsimoneمارس 16, 2008
FS_ETR480_34_Pomezia_(101).jpg
ETR 480 Treno 34463 مشاهدهmarco75rmمارس 16, 2008
FS_ETR480_39_Firenze_SMN_(101).jpg
ETR480, treno nr. 39536 مشاهدهErnestoژانويه 07, 2008
FS_ETR480_31_Capaccio_(101).JPG
ETR 480.31554 مشاهدهNoodlesاكتبر 16, 2007
FS_ETR480_39_Battipaglia_(101).jpg
ETR480 treno 39 diretto a Reggio Calabria644 مشاهدهErnestoاكتبر 04, 2007
FS_ETR480_32_Tito_(101).jpg
ETR480.32654 مشاهدهNoodlesجولاي 28, 2007
FS_ETR480_45_Bagnoli_(101).jpg
Etr480 45 in uscita a Bagnoli610 مشاهدهMarioTreniجولاي 23, 2007
FS_ETR480_39_Pozzuoli_(101).jpg
ETR480.39430 مشاهدهsimoneجولاي 16, 2007
FS_ETR480_33_Modena_(101).jpg
ETR480 treno 33 tBiz376 مشاهدهrobby53جولاي 11, 2007
FS_ETR480_32_Praja_(101).jpg
ETR480.32527 مشاهدهNoodlesجون 24, 2007
FS_ETR480_42_Pozzuoli_(101).jpg
ETR480 42387 مشاهدهsimoneجون 10, 2007
FS_ETR480_36_Sicignano_degli_Alburni_(101).jpg
ES Taranto Roma394 مشاهدهNoodlesمي 20, 2007
FS_ETR480_36_Potenza_(101).jpg
ETR480.36348 مشاهدهNoodlesآپريل 21, 2007
FS_ETR480_43_Montelupo_Fiorentino_(101).jpg
ETR480.43517 مشاهدهdiesel 445مارس 06, 2007
FS_ETR480_33_DL_S_Lorenzo_(101).JPG
ETR.480 in uscita da S. Lorenzo418 مشاهدهLorenzo88فوريه 10, 2007
FS_ETR480_43_Incisa_di_Valdarno_(101).jpg
Etr480.43462 مشاهدهx500ژانويه 10, 2007
FS_ETR480_33_Roma_Termini_(101).jpg
ETR480.33361 مشاهدهAspide86دسامبر 02, 2006
FS_ETR485_41_Firenze_Campo_(101).jpg
ETR485.41549 مشاهدهErnestoنوامبر 20, 2006
FS_ETR480_33_Firenze_Campo_Marte_(106).jpg
ETR480 33640 مشاهدهGracamparجولاي 03, 2006
FS_ETR480_34_Firenze_Statuto_(103).jpg
ETR480.34274 مشاهدهErnestoجون 25, 2006
TBiZ.JPG
l'insegna TBiZ267 مشاهدهLorenzo88جون 18, 2006


ETR480


FS_ETR480_42_Firenze_Rovezzano_(101).jpg

98 تصوير آخرين ارسال در سبتامبر 27, 2008

ETR480 livrea Trenitalia.com


FS_ETR480_31_Firenze_Rovezzano_(101).JPG

28 تصوير آخرين ارسال در دسامبر 13, 2010

ETR480 livrea TBiz


FS_ETR480_36_Firenze_Campo_Marte_(103).jpg

38 تصوير آخرين ارسال در سبتامبر 09, 2008

 

3 در آلبوم 1 صفحه

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.