صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Elettrotreni
آخرين ارسال شده ها - FS Elettrotreni
FS_ETR500_27_Tollo_(101).jpg
ETR500.27272 مشاهدهmarco75rmآگوست 23, 2019
FS_ETR521_004_Milano_Centrale_(101).jpg
ETR 521.004331 مشاهدهLucAln668آگوست 18, 2019
FS_ETR324_009_Tollo_(101).jpg
ETR324.009355 مشاهدهmarco75rmآگوست 04, 2019
FS_ETR521_004_Piacenza_(101).jpg
ETR521.004 ROCK513 مشاهدهE 402جولاي 07, 2019
FS_ETR700_04_Casalpusterlengo_(101).jpg
ETR700.04548 مشاهدهE 402جون 09, 2019
FS_ETR103_001_Bologna_Centrale_(101).jpg
ETR103.001 POP561 مشاهدهtrainspotterمي 30, 2019
FS_ETR1000_28_Torino_Porta_Nuova_(101).JPG
ETR1000.28318 مشاهدهmarcoclaudioمي 28, 2019
FS_ETR700_10_S_Fiorano_(101).jpg
ETR700.10482 مشاهدهE 402مي 17, 2019
FS_ETR103_001_Piacenza_(101).jpg
ETR103.001 POP423 مشاهدهE 402مي 17, 2019
FS_ETR460_27_Ronco_Scrivia_(101).JPG
ETR460.27206 مشاهدهmarcoclaudioآپريل 01, 2019
FS_ETR500_Fast_Colle_Mattia_(101).jpg
ETR500 Mercitalia Fast409 مشاهدهmarco75rmمارس 01, 2019
SAD_ETR170_103_Laives_(101).JPG
ETR170.103343 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 22, 2018
FS_ETR500_44_Romano_di_Lombardia_(101).jpg
ETR500.44 Deviati512 مشاهدهE 402مارس 11, 2018
FS_ETR700_01_Piacenza_(101).jpg
ETR700.011021 مشاهدهE 402فوريه 22, 2018
FS_ETR1000_07_Codogno_(101).jpg
ETR1000.07717 مشاهدهE 402دسامبر 08, 2017
FS_ETR1000_29_Colleferro_(101).jpg
ETR1000.29529 مشاهدهE 402دسامبر 08, 2017
FS_ETR500_16_S_pietro_Mosezzo_(101).JPG
ETR500.16376 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 27, 2017
FS_ETR1000_50_S_Pietro_Mosezzo_(101).JPG
ETR1000.50392 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 27, 2017
FS_ETR425_022_Alba_(101).JPG
ETR425.022451 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 21, 2017
FS_ETR610_08_Casalgiate_(101).JPG
ETR610.08504 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 25, 2017
FS_ETR526_013_Salorno_(101).JPG
ETR526.013538 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 13, 2017
FS_ETR1000_29_Castelmaggiore_(101).jpg
ETR1000.291035 مشاهدهtrainspotterمارس 12, 2017
FS_ETR526_013_Borgarello_(101).JPG
ETR526.0131024 مشاهدهCpt Lucaفوريه 14, 2017
FS_ETR500_32_Roma_Tiburtina_(101).jpg
ETR500.32972 مشاهدهubaldo fangucciدسامبر 13, 2016
FS_ETR460_23_Borgarello_(101).JPG
ETR460.23721 مشاهدهCpt Lucaدسامبر 11, 2016
FS_ETR1000_29_Colleferro_(101).JPG
ETR1000.29728 مشاهدهCpt Lucaدسامبر 08, 2016
FS_ETR485_38_Domegliara_(101).jpg
ETR485.38825 مشاهدهE 402نوامبر 14, 2016
FS_ETR425_047_Firenze_Castello_(101).jpg
ETR425.047904 مشاهدهErnestoسبتامبر 04, 2016
FS_ETR324_004_Giulianova_(101).jpg
ETR324.004668 مشاهدهPaolo Fanelliآگوست 24, 2016
FS_ETR500_026_Bologna_Centrale_(101).jpg
ETR500.26978 مشاهدهSTEآگوست 23, 2016
FS_ETR463_27_Moneglia_(101).jpg
ETR463.271015 مشاهدهE 402آگوست 22, 2016
FS_ETR460_24_Vallo_della_Lucania_(101)_JPG~0.jpg
ETR 460.24649 مشاهدهLuca Parlatoآگوست 13, 2016
FS_ETR460_25_Firenze_Campo_Marte_(101).jpg
ETR460.25710 مشاهدهtrainsapo96آگوست 11, 2016
FS_ETR1000_17_Covo_(101).jpg
ETR1000.17 prove AV Treviglio-Brescia602 مشاهدهE 402آگوست 06, 2016
FS_ETR1000_01_S_Nicolo_(101).jpg
ETR1000.01805 مشاهدهE 402آگوست 02, 2016

موضوعات آلبوم ها فايلها
ETR103i nuovi treni di Alstom, i POP
1 2
ETR170
1 30
ETR200i treni veloci del periodo fascista
4 64
ETR250 Arlecchino
1 34
ETR300 Settebello
2 37
ETR324
1 7
ETR400 - denominato 1000
1 63
ETR425
1 17
ETR450 - Il primo pendolinola brillante novit dell'assetto variabile, applicata da Fiat alla ferrovia
3 428
ETR460
3 186
ETR463
2 73
ETR470gli eleganti pendolini della ex società italo-svizzera, ora appartenenti a Trenitalia e SBB
3 33
ETR480
3 164
ETR485
4 214
ETR500dal prototipo X ai politensione, le foto dell'ultimo nato tra i treni veloci italiani
14 1510
ETR521
1 2
ETR526
1 2
ETR600
3 251
ETR610
1 58
ETR700I nuovi ETR700 Frecciargento, ex FyraV250
1 3

ETR5210 تصوير

ATR410


FS_ATR410_00_Savigliano_(101).JPG

1 تصوير آخرين ارسال در دسامبر 08, 2011

2 در آلبوم 1 صفحه

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.