Search results - "Slovenske_Zelesnice"
JŽ_118_005_Nova_Gorica_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

Surprised to find a beautiful steam engin at the railwaystation from Nova Gorica. The ex italian 940 005 was in service for the Slovenske železnice under the number JŽ 118 005
sammarco1
JŽ_118_005_Nova_Gorica_(117).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

In a nice panorama whe can find this beautifull JZ 118 005 (Ex FS 940 005) on the side of the station from Nova Gorica
sammarco1
JŽ_118_005_Nova_Goriza_(110).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

At Nova Gorica wil be conserved this beauty ex FS 940 005 Steamlocomotive actually numbered JZ 118 005
sammarco1
JŽ_118_005_Nova_Goriza_(126).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

Steam Locomotive JZ 118 005 is posing like a monument at the station from Nova Gorica (Ex FS 940 005)
sammarco1
JŽ_118_005_Nova_Goriza_(129).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

Posing like a fotomodel is stats this JZ 118 005 (Ex FS 940 005) near the station of Nova Gorica
sammarco1
JŽ_118_005_Nova_Goriza_(130).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 118 005
ex FS Gr 940 005

Targa delle JZ 118 005 (Ex FS 940 005)
sammarco1
JŽ_28-006_Divaca_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 28-006
DRB 57 383
JDŽ 28-006

Locomotiva a Vapore 28-006, costruito nel 1922 si e ben conservato e messo su un blocco nella stazione di Divača , ex (kkStB) 80.5740, SHS 80-306, DRB 57 383
marco75rm
JŽ_33_110_Stanjel_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 33 110
Ex DRB 52 4936

"Monumentata" Nella stazione di Stanjel, La locomotiva era un ex Deutsche Reichsbahn fabricato nel 1943

Normal gauge steam locomotive SŽ 31-110 (formerly DRB 52 4936) at the train station of Štanjel, Slovenia, actually located between Štanjel and Kobdilj.
Length: 22975 mm, power: 1200 kW, weight: 95 t, max. speed: 80 km/h.
The locomotive was produced in 1943 by MBA in Berlin, serial nr. 14006.
This class of locomotives was designed in 1942 to pull all kind of trains in war conditions, therefore the design was simplistic and short lifetime was expected.
Nevertheless it was in use use on Slovenian main tracks all until 1978 when the steam traction was abandoned in slovenia.
Its "sister" SŽ 33-037 still pulls museum trains
Ferdi
JŽ_33_110_Štanjel_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 33 110

Locomotiva a vapore conservato a Štanjel come monumento, ecco la 33 110

English: Normal gauge steam locomotive SŽ 31-110 (formerly DRB 52 4936) at the train station of Štanjel, Slovenia, actually located between Štanjel and Kobdilj.
Length: 22975 mm, power: 1200 kW, weight: 95 t, max. speed: 80 km/h.

The locomotive was produced in 1943 by MBA in Berlin, serial nr. 14006. This class of locomotives was designed in 1942 to pull all kind of trains in war conditions, therefore
the design was simplistic and short lifetime was expected. Nevertheless it was in use use on Slovenian main tracks all until 1978 when the steam traction was abandoned in slovenia.
Its "sister" SŽ 33-037 still pulls museum trains. Pospichal Lokstatistik. About the class 33 (in Slovenian only). More photos.

Slovenščina: Normalnotirna parna lokomotiva SŽ 33-110 (prej DRB 52 4936) na železniški postaji Štanjel, ki se pravzaprav nahaja med Štanjelom in Kobdiljem.
Dolžina: 22975 mm, moč: 1200 kW, teža: 95 t, najvišja hitrost: 80 km/h.

Lokomotivo je leta 1943 izdelala tovarna MBA v Berlinu, tov. št. 14006. To vrsto lokomotive so zasnovali leta 1942 za vleko vseh vrst vlakov v vojnih razmerah.
Zato je bila zasnova preprosta in pričakovana življenjska doba kratka.
Kljub temu so se na slovenskih glavnih progah uporabljale vse do leta 1978, ko je bila parna vleka ukinjena. Njena sestra SŽ 33-037 še danes vleče muzejske vlake.
Pospichal Lokstatistik. O seriji 33. Več fotografij.
marco75rm
JŽ_50-060_Litija_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 50-060

Side sight , from the JZ 50-060, Litija Station

English: Normal gauge steam locomotive JŽ 50-060 (formerly MÁV 376,227 and SHS 376.227) at the train station in Litija, Slovenia.
Length: 9.8 m, weight: 45 t, power: 330 kW (450 HP), max. speed: 45 km/h, axle load: 9 t, capacity of coal: 2 t, capacity of water: 5 m³.

The locomotive was produced in 1912 by Magyar Államvasutak Gépgyára Budapest, serial number: 2806. Its initial label was MÁV 376.227. The locomotive was designed to pull trains on local lines and to reach the same speed in both directions (which was impossible at majority of steam locomotives). Till 1970 it was used in Bjelovar area, then it arrived to Zagorje ob Savi and was used to shunt coal from the mine.In 1987 it was handed over to the railway museum in Ljubljana. In 1989 it was renovated at the Ljubljana - Šiška Central workshops and exhibited in Litija. In 2000, the Litija municipality funded its repainting.

Pospichal Lokstatistik. About the class 50. More photos.
Slovenščina: Normalnotirna parna lokomotiva JŽ 50-060 (pred tem MÁV 376,227 in SHS 376.227) na železniški postaji v Litiji.
Dolžina: 9,8 m, teža: 45 t, moč: 330 kW (450 KM), najvišja hitrost: 45 km/h, osna obremenitev: 9 t, kapaciteta premoga: 2 t, kapaciteta vode: 5 m³.

Lokomotivo je leta 1912 izdelala budimpeštanska tovarna Magyar Államvasutak Gépgyára Budapest. Spočetka je nosila madžarsko oznako MÁV 376.227. Zasnovana je bila za vleko na lokalnih progah in tako da bi pri vožnji v obeh smereh dosegla enako hitrost (kar pri večini parnih lokomotiv ni bilo mogoče). Do leta 1970 je vozila na območju Bjelovarja. Nato je prišla v Zagorje in vozila premog iz rudnika. Leta 1987 so jo odstopili Železniškemu muzeju v Ljubljani. Leta 1989 so jo obnovili v Centralnih delavnicah Ljubljana - Šiška in razstavili v Litiji. Leta 2000 so s finančno pomočjo litijske občine v celoti obnovili oplesk.
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(106).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

Nice vieuw over the JZ 50-060 conserved at Litija
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(109).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

For further explanation of the JZ 50-060 at litija, see this panel ,Litija
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(112).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

Back of the JZ 50-060 , Litija near the station
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(115).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

Conserved maybe for ever this 50-060 Steam Locomotive, Litija
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(118).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

Frontsight of the 50-060 Steamer here in Litija near the Station
sammarco1
JŽ_50-060_Litija_(125).jpg
Jugoslovenskih železnice - 50-060

Lucky, at the station from Litija we have found this steam locomotive the 50-060
sammarco1
JŽ_51-156_Grosuplje_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - 51-161
Ex MÁV 375 586

JZ 51-161 will be good conservated at the station from Grosuplje (Slovenia)
sammarco1
JŽ_51-156_Grosuplje_(106).jpg
Jugoslovenskih železnice - 51-161
Ex MÁV 375 586

Side see from the JZ 51-161 conserved at the station from Grosuplje (Slovenia)
sammarco1
JŽ_51-161_Grosuplje_(105).jpg
Jugoslovenskih železnice - 51-161
Ex MÁV 375 586

Also conservated at the station from Grosuplje (Slovenia) this JZ 51-161
sammarco1
JŽ_Gr_740_121_Postojna_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - - Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - FSJŽ 740 121
Ex-FS 740 121

Monumentata a Postojna, Ex locomotiva FS

Ulteriori informazioni che riguarda locomotive italiane in Slovenia
Ferdi
91 files on 5 page(s) 1


Top