Home > Slovenia / Slovenian Railways - Slovenske Železnice - Ferrovie Slovene / Railwaynumber : 79

Last additions - Slovenia / Slovenian Railways - Slovenske Železnice - Ferrovie Slovene / Railwaynumber : 79
SŽ_ABh_31954_Pragersko_(101).jpg
Slovenske železnice - ABh 31954

60 79 03-19 540-4 SL-SŽ
ABh

Old historical car ABh 31954 parked in Pragersko
Ernesto ImperatoNov 15, 2014
SŽ_362_037_Ljubljana_(102).jpg
Slovenske železnice - 362 037-5
91 79 1 362 037-5 SL-SŽ

+

342 035-?
91 79 1 342 035-? SL-SŽ

Fine cariera delle serie 362 037-5, ecco qui parchegiato a canto nella stazione di Ljubljana
Ernesto ImperatoNov 15, 2014
SŽ_363_024-5_Ljubljana_(101).jpg
Slovenske železnice - 363 024-5
91 79 1 363 024-5 SL-SŽ

The 363 024-5 waiting for green light at the station from Ljubiljana ,
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_642_185-8_Pragersko_(101).jpg
Slovenske železnice - 642 185-8
98 79 2 642 185-8 SL-SŽ

Manovratore 642 187-4 di tipo francese in manovra alla stazione di Ljubiljana
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_541_101-8_Ljubljana_(102).jpg
Slovenske železnice - 541 001-8
91 79 1 541 001-8 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

Electric locomotive in publicity livery from Leonardo Da Vinci was parked on side in Divaca
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_541_101-8_Ljubljana_(103).jpg
Slovenske železnice - 541 001-8
91 79 1 541 001-8 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

Electric locomotive in publicity livery from Leonardo Da Vinci was parked on side in Divaca
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_362_037_Ljubljana_(101).jpg
Slovenske železnice - 362 037-8
91 79 1 362 037-8 SL-SŽ

Conserved on a sidetrack at Ljubiljana, the 362 037-8
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_351_001-4_Ljubljana_(101).jpg
Slovenske železnice - 351 001
91 79 1 351 001-4 SL-SŽ

Old locomotive from SZ 351 001 posed like a monument at the station from Ljubiljana
Ernesto ImperatoAug 14, 2014
SŽ_541_014-1_Zidani_Most_(101).jpg
Slovenske železnice - 541 014-1
91 79 1 541 014-1 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

Ecco a Zidani Most la 541 014-1 della Slovenske Zelesnice, incaricato al traino di un treno merci
Oct 13, 2013
JŽ_52_011_Celje_(101).jpg
Jugoslavenskih Željeznice - JŽ 52 011

Locomotiva 52 011 della Jugoslovenskih Željeznice conservato come statua in un parco comunale di Celje
Oct 13, 2013
SŽ_541_021-6_Ljubljana_(102).jpg
Slovenske železnice - 541 021-6
91 79 1 541 021-6 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

Ferma al segnale di protezione di Ljubljana con il suo treno carico di Volkswagen Passat il 10.07.2013
ErnestoJul 26, 2013
SŽ_342_014-2_Ljubljana_(101).jpg
Slovenske železnice - 342 014-2
91 79 1 342 014-2 SL-SŽ

alla testa di IC per Maribor
ErnestoJul 25, 2013
JŽ_28_006_Divača_(101).jpg
Jugoslavenskih Željeznice - JŽ 28 006

Locomotiva 28 006 della Jugoslovenskih Željeznice esposto come monumento alla stazione di Divača
Jul 24, 2013
SŽ_541_005-9_Divača_(101).jpg
Slovenske železnice - 541 009-2
91 79 1 541 005-9 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

Locomotiva 541 009-2 della Slovenske Zelesnice parcheggiata a Divača
Jul 24, 2013
JŽ_33_110_Štanjel_(101).jpg
Jugoslovenskih železnice - JŽ 33 110

Locomotiva a vapore conservato a Štanjel come monumento, ecco la 33 110

English: Normal gauge steam locomotive SŽ 31-110 (formerly DRB 52 4936) at the train station of Štanjel, Slovenia, actually located between Štanjel and Kobdilj.
Length: 22975 mm, power: 1200 kW, weight: 95 t, max. speed: 80 km/h.

The locomotive was produced in 1943 by MBA in Berlin, serial nr. 14006. This class of locomotives was designed in 1942 to pull all kind of trains in war conditions, therefore
the design was simplistic and short lifetime was expected. Nevertheless it was in use use on Slovenian main tracks all until 1978 when the steam traction was abandoned in slovenia.
Its "sister" SŽ 33-037 still pulls museum trains. Pospichal Lokstatistik. About the class 33 (in Slovenian only). More photos.

Slovenščina: Normalnotirna parna lokomotiva SŽ 33-110 (prej DRB 52 4936) na železniški postaji Štanjel, ki se pravzaprav nahaja med Štanjelom in Kobdiljem.
Dolžina: 22975 mm, moč: 1200 kW, teža: 95 t, najvišja hitrost: 80 km/h.

Lokomotivo je leta 1943 izdelala tovarna MBA v Berlinu, tov. št. 14006. To vrsto lokomotive so zasnovali leta 1942 za vleko vseh vrst vlakov v vojnih razmerah.
Zato je bila zasnova preprosta in pričakovana življenjska doba kratka.
Kljub temu so se na slovenskih glavnih progah uporabljale vse do leta 1978, ko je bila parna vleka ukinjena. Njena sestra SŽ 33-037 še danes vleče muzejske vlake.
Pospichal Lokstatistik. O seriji 33. Več fotografij.
marco75rmJul 01, 2013
SŽ_541_102-4_Villach_(102).jpg
Slovenske železnice - 541 102-4
91 79 1 541 102-4 SL-SŽ
ES 64 U4 - B4

In sosta su un tronchino della stazione di Villach
ErnestoApr 28, 2013
SZ_312_020_Postojna_(101).jpg
Slovenske železnice - 312 020marco75rmJan 07, 2013
SŽ_363_024-5_Koper_(101).jpg
Slovenske železnice - 363 024-5
91 79 1 363 024-5 SL-SŽ

Locomotiva di rinvio 363 024-5 a Koper
marco75rmAug 01, 2011
SŽ_ABl_51_79_39-70_015-2_Koper_(101).jpg
Slovenske železnice - 51 79 39-70 015-2
ABl

Fotografato a Koper
marco75rmAug 01, 2011
SŽ_ABl_51_79_39-70_016-0_Koper_(101).jpg
Slovenske železnice - 51 79 39-70 016-0
ABl

Picture was taken at Koper station
marco75rmAug 01, 2011
99 files on 5 page(s) 1


Top